fbpx

STRES W MIEJSCU PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

0
 • Specjalistów pracujących w działach HR, kadr i płac
 • Osób pracujących z ludźmi i dla ludzi, godzących różne cele biznesowe, z potrzebami pracowników
 • Osób szczególnie narażonych na stres
 • Kierowników w obliczu zmieniających się przepisów prawa pracy, niedoborów talentów w organizacjach oraz rosnącej presji płacowej
 • Osób interesujących się rozwojem osobistym i szkoleniami miękkimi
 • Osób, które chcą zadbać o swoją odporność psychiczną

STRES W MIEJSCU PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

 • Rozpoznawanie źródeł stresu w pracy, poprzez identyfikację uczuć i potrzeb,
 • Wypracowanie praktyki dobrej komunikacji wewnątrz firmy, instytucji z przełożeniem na współpracę, integrację oraz rozpoznanie jej wpływu na poziom stresu,
 • Wypracowanie praktycznych sposobów na zbudowanie indywidualnej odporności na stres; znalezienie odpowiedzi na pytanie: stres dobry dla człowieka czy zły?
 • Kształtowanie otwartej postawy i szukanie dobrych rozwiązań w duchu NVC (porozumienia bez przemocy).

Po szkoleniu Uczestnicy:

 • Będą potrafili rozpoznać źródła stresu oraz zdobędą wiedzę zapobiegania jego negatywnym skutkom,
 • Nauczą się, jak stosować techniki dobrej komunikacji, w jaki sposób rozpoznawać swoje uczucia i potrzeby,
 • Dowiedzą się, jak odnaleźć u siebie symptomy wypalenia zawodowego,
 • Przyswoją wiedzę o zapobieganiu i samodzielnym redukowaniu skutkom wypalenia. Zaczną stosowanie skuteczne 5 technik zarządzania energią życiową,
 • Uświadomią sobie zalety współpracy w grupie, aby zwiększyć satysfakcję w życiu prywatnym i w pracy.

Temat 1 : Stres i jego źródła

 • Rozpoznawanie źródeł stresu i czynników indywidualnych, wpływających na sposób spostrzegania oraz reagowania na stres.
 • Przebieg: Warsztat ma na celu identyfikację cech indywidualnych, które mogą przyczynić się do powstania i eskalacji stresu w pracy. Po rozpoznaniu a także identyfikacji – wskazanie możliwości i technik jego zmniejszenia a nawet eliminacji.

Temat 2: Emocje i potrzeby.

 • Rozpoznawanie uczuć i potrzeb, jako strategia radzenia sobie ze stresem.
 • Przebieg: Warsztat – 4 elementy komunikatu wg. modelu porozumienia bez przemocy (NVC) – non-violent communication.

Temat 3: Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 • Przebieg: Warsztat mający na celu wypracowanie nawyków skutecznego pomagania sobie i innym.
 • Poznanie technik zarządzania energią życiową.

Temat 4: Jak poprawić jakość życia w pracy.

 • Przebieg: Warsztat kształtujący postawę otwartą, chroniącą swoje potrzeby, poprawiający komunikację ze sobą samym i innymi.
 • Budowanie postawy asertywnej i komunikatu „Ja”.
 • Warsztatowa, interaktywna, plastyczna w oparciu o możliwości indywidualne i aktywność w grupie,
 • Zajęcia realizowane są metodami aktywnymi – formuła warsztatowa, połączona z analizą i wymianą doświadczeń,
 • W trakcie szkolenia prezentowane będą materiały filmowe.
 • 550 pln netto (w cenie szkolenia catering, przerwa kawowa, imienny certyfikat, materiały szkoleniowe).
Kasia Legan

Katarzyna Legan – coach, trenerka, terapeutka, pedagożka.

 • Pracuję z osobami zmotywowanymi do zmiany w systemie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
 • Obszarem mojej pracy oraz zainteresowań jest life coaching, coaching zdrowia i kariery.
 • Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim, podyplomowe studia Filozofia i Etyka na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Coaching i Mentoring w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu Szczecinie.
 • Ukończyłam szkolenie I stopnia i II stopnia dla osób zaawansowanych Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, przygotowujących do pracy w systemie TSR.
 • Prowadziłam wiele szkoleń z obszaru profilaktyki uzależnień, zagrożeń zdrowotnych i społecznych dialogu motywującego do zmiany oraz warsztaty dla służb mundurowych związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści.
 • Przeprowadziłam wiele debat i konsultacji społecznych na terenie Szczecina, podejmujących aktualne problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej.

Katarzyna Raczkowska – trenerka biznesu, coach i mentorka kryzysowa, doradczyni HR, socjolożka

 • Pracuję z firmami i instytucjami w zakresie doradztwa i usług związanych z doradztwem personalnym i zawodowym. 
 • Wspieram menadżerów w odkrywaniu indywidualnych talentów i w efektywnym rozwijaniu ich zespołów.
 • Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniach krajowych i zagranicznych w zakresie Service Excellence oraz Leadership coaching.
 • Prowadzę prelekcje i szkolenia z zakresu HR, komunikacji, zarządzania talentami w organizacji, jestem certyfikowaną trenerką biznesu.
 • Udzielam wsparcia osobom w zmianie jako konsultantka kryzysowa i coach/mentorka kryzysowa, udzielam pierwszej pomocy psychologicznej, pomagam przekuć kryzys w możliwość rozwoju i pozytywnej zmiany, uważając, że każde nawet krótkie doświadczenie zawodowe, przynosi wiele korzyści. Moją pasją jest odkrywanie talentów poszczególnych osób jako Gallup Certified Strenghts Coach.

Related Blogs