fbpx

SZKOLENIE: CROSS CULTURE – RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE

0

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej kontaktują się z ludźmi z innych kręgów kulturowych. Adresujemy je przede wszystkim do osób, które regularnie współpracują z klientami, dostawcami lub partnerami biznesowymi z krajów i regionów odległych kulturowo od Polski.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorców i konsultantów, realizujących przedsięwzięcia za granicą, jak i dla polskich pracowników firm, którzy obsługują klientów, reprezentujących inne kręgi kulturowe. Wiedza szkoleniowa przydatna będzie również managerom, którzy kierują zespołami i projektami międzykulturowymi. 

SZKOLENIE: CROSS CULTURE – RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy:

 • o głównych podobieństwach i różnicach między kulturami na bazie Modelu Hofstede
 • o adekwatnym doborze form komunikacji na bazie Modelu Lewisa
 • o zasadach i dobrych praktykach small talk, kontaktu wzrokowego oraz języka ciała w relacjach międzykulturowych
 • o formach wyrazu, pozdrowieniach oraz dystansie osobistym w zależności od kręgu kulturowego.

Szkolenie ma na celu przećwiczenie:

 • praktycznej komunikacji w oparciu o zasady Analizy Transakcyjnej
 • prezentacji skierowanej do różnych audytoriów
 • otwierania i zamykania rozmów handlowych w różnych kontekstach kulturowych
 • empatycznego słuchania w zależności od kontekstu kulturowego 

Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom:

 • znaczenie i delikatny charakter drobnych elementów komunikacyjnych w budowaniu i niszczeniu relacji międzykulturowych
 • znaczenie języka niewerbalnego i odnoszenia się do życia osobistego w prezentacjach
 • wagę adekwatnego użycia humoru i logiki wywodu w rozmowach i negocjacjach międzykulturowych
 • delikatność mówienia o rodzinie i sytuacji osobistej, gdy mamy do czynienia z międzynarodowymi klientami

Organizacja inwestująca w szkolenie Cross Culture dla swoich pracowników zyskuje:

 • zadowolenie klientów i partnerów biznesowych traktowanych na miarę ich wrażliwości kulturowej, okazując im tym samym szacunek
 • lepsze zaspokajanie potrzeb klientów i partnerów biznesowych, dzięki rozumieniu komunikacji w sposób spójny z kontekstem kulturowym
 • zmniejszenie napięć, skarg i reklamacji spowodowanych niekulturalnym zachowaniem się pracowników, bezrefleksyjnie przenoszących polskie normy kulturowe na osoby z innego kręgu kulturowego

Uczestnik szkolenia dzięki udziałowi w zajęciach:

 • pewniej komunikuje, prezentuje, negocjuje i obsługuje klientów z innych kręgów kulturowych
 • ma świadomość obszaru komunikacji werbalnej i niewerbalnej, bezpiecznej w każdym kontekście kulturowym oraz aspektów wymagających szczególnej delikatności i ostrożności
 • potrafi przekuć swoje naturalne talenty komunikacyjne i kulturowe na skuteczne narzędzia robienia interesów i obsługi osób z innych kręgów kulturowych

BERNARD FRUGA

Autor, trener i mentor biznesu. Jego specjalizacją jest łączenie obszaru zarządzania z rozwojem charakteru. Doradza strategicznie, udoskonala zarządzanie, współtworzy modele biznesowe, wdraża mechanizmy budowania zespołów i wyposaża liderów biznesu w wymagane kompetencje.

Przez kilkanaście lat pracował na stanowisku międzynarodowym, a większość tego czasu spędził mieszkając w Szwajcarii. W praktycznym działaniu nauczył się, co to jest zarządzanie projektami, komunikacja międzynarodowa, szkolenie, wdrażanie rozwiązań, zarządzanie zespołem rozproszonym na różnych kontynentach i tworzenie nowych przedsięwzięć od Sydney, poprzez Belgrad, aż po Puerto Rico. Był też globalnym konsultantem amerykańskiej korporacji Nielsen, gdzie łączył business development z porządkowaniem procesów biznesowych.

Jest certyfikowanym przez MATRIK trenerem zarządzania. Posiada poświadczenie ABW bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE”. Ma dyplom psychologa KUL, w czasie studiów specjalizował się w psychologii przemysłowej (później nazywanej psychologią biznesu). Napisał „Alfabet ogarniania”, „ISRIKUZ. Pogodne przywództwo”, „Eventworking” oraz „Od przedszkola do Doliny Krzemowej”.

Jego hobby to wideoblog pt. „1-minutowy Fruga” (www.fruga.net), gdzie co tydzieńdzieli się pigułkami wiedzy z obszaru przywództwa i skuteczności działania.