fbpx

Asertywność i komunikacja w zespole

IMG_4064
0

Asertywność i komunikacja w zespole

„Zespół to nie jest grupa osób, które ze sobą współpracują.

Zespół to grupa osób, które ufają sobie nawzajem.”

Cyt.: Simon Sinek

Teoria komunikacji to dziedzina wiedzy, której rozwój przypadł na XX wiek. Jest połączeniem matematyki, badań informacyjnych i psychologii. Claude Shannon (1916-2001), słynny teoretyk modelu komunikacji, tak ją opisywał: „Głównym wyzwaniem procesu komunikacji jest odtworzenie w danym miejscu dokładnie lub w przybliżeniu wiadomości nadanej gdzie indziej.”

Początkowo nauka skupiała się na technicznych środkach komunikacji, by w miarę upływu czasu zajmować się wpływem człowieka na proces przekazu informacji, z psychologicznymi mechanizmami i zakłóceniami.

Podczas prowadzonych przez Master HR szkoleń uczymy, jak komunikować się bez zakłóceń. Poprzez lepsze poznanie siebie, swoich emocji i potrzeb, pomagamy w uświadomieniu, co wpływa na komunikowanie się z innymi bez przemocy. Ćwiczymy asertywne komunikaty z zachowaniem szacunku dla drugiego człowieka. Ta umiejętność przydaje się w życiu zawodowym i osobistym. Podczas interaktywnych ćwiczeń, uświadamiamy i zachęcamy do patrzenia na różnorodność swoją, jak i pozostałych członków zespołu, jako zasób i okazję do budowania długofalowych relacji oraz skutecznej współpracy.

Related Blogs