fbpx

Pogodne przywództwo – Bernard Fruga

0

Szkolenie z zakresu przywództwa dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla.

Dla wszystkich, którzy w swej pracy liderów/szefów/menadżerów chcieliby zachować równowagę i pozytywne podejście do różnych sytuacji życiowych i zawodowych.

Pogodne przywództwo - Bernard Fruga

Wpłynąć na nastawienie menadżerów, pobudzić ich do działania, wzbudzić poczucie odpowiedzialności, poprzez przypomnienie jaką rolę pełnią oni w firmie/organizacji, jak powinni budować autorytet i motywować ludzi własnym przykładem.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów, w siedmiu blokach tematycznych z zakresu przywództwa, w oparciu o model ISRIKUZ stworzony i opisany przez trenera Bernarda Frugę.

Praca podczas tego warsztatu jest odwróceniem potocznego podejścia do przywództwa. Niejednokrotnie osoba aspirująca do pozycji przywódczej uznaje, że poznanie technik i narzędzi da jej bezpieczne umocowanie na stanowisku. Przywódca porusza się w innym wymiarze. Dla niego kluczowe znaczenie ma adekwatność decyzji i działań do zaistniałej sytuacji. „Aparatem” decyzyjnym dla przywódcy jest on sam, całym sobą.

  • Autonomia lidera (I) – czyli litera „I” (od independence) kojarzy się z niezależnością od nacisków otoczenia, a także z szukaniem rozwiązań niezależnych od konwencji i schematów myślowych. Ale wraz ze wzrostem odpowiedzialności coraz bardziej widzimy też potrzebę niezależności od swoich słabości, nawyków czy emocji.
  • Szukanie prostych dróg, unikanie niepotrzebnego komplikowania – czyli „S” (od simplicity). Upraszczanie to m.in. niezłomne skupianie się na wartościowych działaniach, a uciekanie od marnotrawstwa. W biznesie to stawianie celów i zlecanie zadań, które przekładają się na dostarczenie wartości klientowi, a wyrzucenie wszystkiego, co jest stratą czasu, energii i pieniędzy.
  • Regeneracja sił i zasobów – jak litera „R” (renewal) w modelu ISRIKUZ. Konieczne jest całościowe spojrzenie na siebie. Wspaniale oddaje to mój ulubiony cytat Rumer Godden, „że każdy jest domem z czterema pokojami: fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym. Zwykle mamy tendencję, by spędzać większość czasu w jednym pokoju, lecz jeśli nie wejdziemy codziennie do każdego pokoju, choćby po to by go przewietrzyć, to nie jesteśmy w pełni osobą”. Bo zrównoważone życie i skuteczna praca to codzienne dbanie o siły i zasoby.
  • Znajdowanie sposobów na osąd sytuacji z dystansem – czyli „I” jak indifference. To jak umiejętność wspinania się – choćby chwilowo – na punkt widokowy dający zdystansowany obraz spraw i problemów. Jest to konieczna perspektywa dla przywódcy. Bez niej ani biznes, ani zdrowie nie będą miały się dobrze.
  • Wdzięczność i kultura wdzięczności – Umiejętność dziękowania za dary losu – poza tym, że jest po prostu uczciwym przyznaniem przed sobą ile zawdzięczamy innym – wzmacnia relacje z otoczeniem i wyposaża nas w zdolność wychodzenia „na prostą” nawet z najbardziej zagmatwanych emocjonalnie sytuacji.
  • Rozumienie i dochodzenie do sedna sprawy – czyli litera „U” jak understanding. Jest to fundamentalna kompetencja komunikacyjna. Zarazem jest to element mocno związany z innymi sferami przywództwa. Aby dobrze zrozumieć, słuchamy całym sobą i nic nie oddziela nas od źródła informacji, a do tego przyda się każdy z powyższych pięciu obszarów ISRIKUZ.
  • Znajdowanie siły do działania – czyli Z jak zet, jest siódmym obszarem przywództwa. Jak widać, aktywne działanie to tylko jeden i do tego ostatni etap. Czyny bowiem są niejako produktem ubocznym pracy, którą przywódca wykonuje w swoim wnętrzu. Działanie – w takim kontekście – to uzewnętrznianie owoców pracy nad swoim wnętrzem. Werwa, czyli energia objawiająca się w chęci do pracy i kreatywnego tworzenia jest skutkiem, a nie celem samym w sobie. Warto jej stworzyć dobre warunki poprzez korzystanie z adekwatnych narzędzi i technik działania. Jednakże narzędzia będą w pełni użyteczne, gdy zostaną wypełnione i zasilone dobrym paliwem.

Zapoznanie się z działaniami przydatnymi w pracy lidera, tak aby zachować równowagę w codziennych działaniach i stać się silnym przywódcą. Poznanie najważniejszych obszarów istotnych dla przywódcy, które trzeba znać i nad nimi pracować. Nabycie umiejętności zachowania niezależności oraz radzenia sobie ze swoimi słabościami, nawykami i emocjami.

Bernard Fruga – autor, trener i mentor biznesu

Jego specjalizacją jest łączenie obszaru zarządzania z rozwojem charakteru.

Doradza strategicznie, udoskonala zarządzanie, współtworzy modele biznesowe, wdraża mechanizmy budowania zespołów i wyposaża liderów biznesu w wymagane kompetencje. Przez kilkanaście lat pracował na stanowisku międzynarodowym, a większość tego czasu spędził mieszkając w Szwajcarii. W praktycznym działaniu nauczył się co to jest zarządzanie projektami, komunikacja międzynarodowa, szkolenie, wdrażanie rozwiązań, zarządzanie zespołem rozproszonym na różnych kontynentach i tworzenie nowych przedsięwzięć od Sydney, poprzez Belgrad, aż po Puerto Rico. Był też globalnym konsultantem amerykańskiej korporacji Nielsen, gdzie łączył business development z porządkowaniem procesów biznesowych.

Jest certyfikowanym przez MATRIK trenerem zarządzania. Posiada poświadczenie ABW bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE”.

Ma dyplom psychologa KUL, w czasie studiów specjalizował się w psychologii przemysłowej (później nazywanej psychologią biznesu).

Napisał „Alfabet ogarniania”, „ISRIKUZ. Pogodne przywództwo”, „Eventworking” oraz „Od przedszkola do Doliny Krzemowej”.

Jego hobby to wideoblog pt. „1-minutowy Fruga” (www.fruga.net), gdzie co tydzień dzieli się pigułkami wiedzy z obszaru przywództwa i skuteczności działania. Prywatnie mąż oraz ojciec nastoletniego syna i dwóch dorosłych córek.