fbpx

SZKOLENIE: MBA MASTER – WARSZTATY DLA MANAGERÓW + COACHING INDYWIDUALNY

0

MBA MASTER - WARSZTATY DLA MANAGERÓW + COACHING INDYWIDUALNY

Szkolenie kierujemy do osób, które są specjalistami w swoich dziedzinach, ale zarządzają intuicyjnie.

Program szkolenia obejmuje etap przygotowania do szkolenia (analiza potrzeb), co umożliwi określenie specyfiki firmy oraz jej kulturę (bardzo ważny element wpływający na zarządzanie personelem).

MBA MASTER - WARSZTATY DLA MANAGERÓW + COACHING INDYWIDUALNY

Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowiska koordynujące i menadżerskie, do ludzi zarządzających pracownikami szeregowymi na liniach produkcyjnych.

 • Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w postępowaniu z ludźmi (wskazane szczególnie przy pracach z różnymi grupami i zespołami osób).
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień oraz podejmowaniem decyzji.

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Budowania otwartej komunikacji w zespole (aktywne słuchanie oraz podstawy udzielania informacji zwrotnej)
 • Technik budowania i zarządzania zespołami
 • Promowania współpracy, jako stylu pracy zespołu
 • Trudne sytuacje pracownicze – diagnozy i sposobów ich rozwiązywania
 • Motywowania i angażowania członków zespołu
 • Delegowania, jako sposobu angażowania i rozwijania członków zespołu

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Budowania otwartej komunikacji w zespole
 • Technik aktywnego słuchania
 • Motywowania i angażowania pracowników w działania zespołowe
 • Skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji w zespołach
 • Wpływania na zmianę czyjegoś sposobu postępowania i/lub przekonań
w zespole
 • Metod pracy zespołu

Wykształcenie i utrwalenie postaw:

 • Wzmocnienia chęci do pokonywania własnych ograniczeń w pracy zespołowej
 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za dzielenie się kompetencjami z członkami zespołu
 • Zachęcania członków zespołu i siebie do otwartości na nowe pomysły i komunikację w zespole
 • Wzmocnienia\ wiary we własne możliwości, co do współpracy z innymi ludźmi i stosowania poznanych technik
 • Promowania współpracy, jako stylu pracy
 • Moduł I Skuteczna komunikacja w zespole
 • Moduł II Poziomy Logiczne Roberta Dilts’a w Zarządzaniu
 • Moduł III Zarządzanie Sytuacyjne wg Hersey’a i Blancharda
 • Moduł IV Zarządzanie Sytuacyjne i Elementy Zarządzania Zadaniami
 • Moduł V Delegowanie zadań
 • Moduł VI Motywowanie i angażowanie pracowników w zespole
 • Moduł VII Nagradzanie i karanie w motywowaniu
 • Moduł VIII Rozwój umiejętności motywowania kierunkowego – Osiem Trybów Przekonywania
 • Moduł IX Sztuka Retoryki w prowadzeniu sporu

Mini wykład, Dyskusja, Ćwiczenia w zespołach, Slajdy

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przekazana kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania personelem: związana z umiejętnościami miękkimi typowymi dla menadżerów, liderów, zarządzających zespołami produkcyjnymi; w szczególności z zakresu komunikacji, przywództwa, mediacji, rozwiązywania konfliktów w grupie oraz dobierania odpowiedniego stylu zarządzania do danego rodzaju zadania.

Korzyści dla uczestników:

 • Solidne teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawione w przystępny sposób;
 • Praktyczne ćwiczenia, poparte przykładami;
 • Możliwość skorzystania z indywidualnej sesji 1:1 z trenerem prowadzącym, coachem;
 • Rozwój osobisty i wypróbowanie sprawdzonych metod;
 • Wymiana doświadczeń z innymi osobami zarządzającymi;
 • Wzmocnienie samooceny;
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Korzyści dla firmy:
 • Nowa jakość pracy osób, mających wpływ na decyzje w firmie;
 • Zmotywowani kierownicy;
 • Umiejętność dawania feedbacku;
 • Zmniejszenie ryzyka występowania konfliktów w grupach pracowniczych;
 • Budowanie Employer Branding i dobrych wzorców zachowań firmy.

WOJCIECH ZATORSKI – trener, konsultant, coach, psycholog

Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Za swój sukces uznaje fakt, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował w Pracowni Terapii Psychologicznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym zajmując stanowiska psychologa i terapeuty indywidualnego oraz grupowego. Podczas swojej kariery zawodowej zarządzał grupą polskich robotników w Hiszpanii (1991) i Niemczech (1993 – 1994). W 1991 r. otworzył firmę handlową (m.in.: RTV i AGD). Karierę trenerską rozpoczął w 1992 r. Od 1994 r. prowadzi własną firmę szkoleniową ZATORSKI Consulting. Współtworzył w 2004 r. projekt AGRO.pl (usługi dla rolnictwa) szkoląc i częściowo zarządzając rzeszą 1000 konsultantów w całej Polsce. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, Executive MBA).

Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki zarządzania (m.in.: Hermann Müller – Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O’Connor, Robert Dilts) jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.

Related Blogs