fbpx

Rekrutacje stałe

  • Prowadzimy rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i zarządzające we wszystkich branżach. Proces odbywa się szybko i skutecznie, z zachowaniem najwyższych standardów. Mamy wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę na temat rynku pracy. Śledzimy najnowsze trendy w rekrutacji, dlatego stosujemy najnowsze techniki docierania do wybranych kandydatów. Skupiamy się na indywidualnych potrzebach klienta, prezentując kandydatów, pasujących do profilu firmy zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami, a także wyznaczonym terminem realizacji rekrutacji. Referencje od naszych zadowolonych klientów, dostępne na życzenie.

Zakres usług obejmuje

  • Analizę bazy danych kandydatów – możliwość zaprezentowania klientowi przykładowych profili kandydatów, jako działanie ad-hoc.
  • Zamieszczenie ogłoszeń (prasowych, internetowych, innych) – źródło dotarcia różnymi metodami do najbardziej pożądanych kandydatów do pracy.
  • Poszukiwanie kandydatów metodą Direct Search - pozyskanie wartościowych i efektywnych specjalistów bezpośrednio z rynku pracy.
  • Networking – bazowanie na sieci kontaktów biznesowych - szukaniu kandydatów przez polecenie.
  • Analizę i selekcję aplikacji – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów, którzy spełniają wymagania i oczekiwania klienta określone w opisach stanowiskach.
  • Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych – szczegółowe poznanie kandydata za pomocą weryfikacji i pogłębienia treści zaprezentowanych w CV, a także sprawdzenie motywacji do pracy i dopasowania profilu osobowości kandydata do kultury organizacyjnej naszego klienta.
  • Selekcję i rekomendację najlepszych kandydatów – prezentacja idealnych kandydatów do pracy na pożądane stanowisko pracy.
  • Profesjonalna weryfikacja i ocena poziomu znajomości języka obcego.