fbpx

TRUDNY KLIENT CZY KLIENT W TRUDNEJ SYTUACJI-warsztaty

0

Trudny klient, czy klient w trudnej sytuacji?

Zapraszamy na praktyczne, bardzo interesujące szkolenie – jak skutecznie komunikować się z klientem w trudnej sytuacji.

 Obsługa klienta to niezwykle ważny obszar dla każdej organizacji, której zależy na nawiązaniu i utrzymaniu długotrwałych relacji z klientem. Jak pokazują badania rynkowe, głównym powodem rezygnacji klienta z dotychczasowej współpracy, jest niezadowolenie z obsługi. Dzisiaj w rozmowach z klientem liczy się nie tylko nastawienie na rozwiązywanie problemów, czy też umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, ale również proaktywna i asertywna postawa oraz umiejętność budowania dobrych relacji, co jest automatycznie związane z pozytywnym wizerunkiem firmy.

Większość menadżerów zdaje sobie sprawę, że utrzymanie standardów obsługi, zwłaszcza wśród wymagającej grupy klientów wymaga wysokich kwalifikacji interpersonalnych, asertywności, wewnętrznego spokoju – co nie jest łatwe i wymaga ciągłego i systematycznego treningu. Zdobycie takich umiejętności zapewniamy podczas szkolenia, które jest interaktywne, praktyczne i niezbędne w profesjonalnej pracy z klientem.

Podczas praktycznego szkolenia nauczymy pracowników mających kontakt z klientami jak zamienić trudne sytuacje w pozytywne relacje i zachować dobry wizerunek firmy.

Trudny klient, czy klient w trudnej sytuacji?

Dla osób, których praca związana jest z szeroko pojętą obsługą klienta. Dla tych, którzy w codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Jest to szkolenie dla kadry: pracującej przy obsłudze petentów w urzędach, obsługującej pacjentów w ośrodkach zdrowia, dbającej o gości w hotelach i w restauracjach, pracującej w firmach produkcyjnych – sprzedających swoje usługi czy towary, i jeszcze w wielu, wielu innych miejscach pracy, gdzie mamy do czynienia z relacjami sprzedawca-klient.  Szczególnie cenione szkolenie przez tych, którzy na co dzień mają wiele sytuacji wymagających efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji, tworzenia bezpiecznego miejsca dla wszystkich klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Czyli:

– pracowników kontaktujących się z klientami osobiście i telefonicznie – dział obsługi klienta, dział sprzedaży, dział reklamacji, windykacji i inne

– pracowników przyjmujących reklamacje, zastrzeżenia, zwroty

– pracowników pierwszego kontaktu – sekretariat, recepcja, sklep, magazyn

– przełożonych, zarządzających zespołem

– nowych pracowników, absolwentów, konsultantów, handlowców i doradców

-osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą kompetencje w zakresie:

– skutecznej, spójnej i asertywnej komunikacji,

– podejmowania decyzji w kontakcie z wymagającym klientem,

– rozpoznawania sytuacji przekraczania granic, asertywnego reagowania na trudne sytuacje związane z obsługą klienta.

Ten rodzaj szkolenia, połączonego z interaktywnym warsztatem, polega na poznaniu i utrwaleniu właściwego odbierania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, nieagresywnej komunikacji i postawy.

Uczestnicy usystematyzują wiadomości na temat:

– profesjonalnej obsługi klienta w zmieniającej się rzeczywistości, w każdym kanale kontaktu,

– właściwego reagowania na potrzeby wymagających klientów,

– umiejętnego słuchania i wykorzystania poznanych technik i narzędzi skutecznej komunikacji,

– proaktywnej obsługi klienta,

  • oraz

– rozwiną zdolności empatycznego słuchania klientów w celu wyeliminowania ryzyka konfliktu (w duchu NVC – Non Valient Communication) ),
– nauczą się, jak zapobiegać konfliktom i rozwiązywać sytuacje problemowe,

– poznają swoje zdolności komunikacji z drugim człowiekiem także poza pracą.

  • ok 12-15 osób

8h-16h w zależności od potrzeb organizacji i grupy

Kasia Legan

Katarzyna Legan – coach, trenerka, terapeutka, pedagożka.

  • Pracuję z osobami zmotywowanymi do zmiany w systemie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
  • Obszarem mojej pracy oraz zainteresowań jest life coaching, coaching zdrowia i kariery.
  • Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim, podyplomowe studia Filozofia i Etyka na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Coaching i Mentoring w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu Szczecinie.
  • Ukończyłam szkolenie I stopnia i II stopnia dla osób zaawansowanych Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, przygotowujących do pracy w systemie TSR.
  • Prowadziłam wiele szkoleń z obszaru profilaktyki uzależnień, zagrożeń zdrowotnych i społecznych dialogu motywującego do zmiany oraz warsztaty dla służb mundurowych związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści.
  • Przeprowadziłam wiele debat i konsultacji społecznych na terenie Szczecina, podejmujących aktualne problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej.