fbpx

MAŁE MBA – WARSZTATY DLA MANAGERÓW + Coaching indywidualny

0

MAŁE MBA – WARSZTATY DLA MANAGERÓW + Coaching indywidualny

Małe MBA to szkolenie inne niż wszystkie. Kierujemy je do osób, które są specjalistami w swoich dziedzinach, ale zarządzają intuicyjnie.

Szkolenie adresowane jest do osób piastujących stanowiska koordynujące i menadżerskie, do ludzi zarządzających pracownikami szeregowymi na liniach produkcyjnych.

Program szkolenia obejmuje etap przygotowania do szkolenia (analiza potrzeb), co umożliwi określenie specyfiki firmy oraz jej kulturę (bardzo ważny element wpływający na zarządzanie personelem). 

MAŁE MBA – WARSZTATY DLA MANAGERÓW + Coaching indywidualny

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w postępowaniu z ludźmi (wskazane szczególnie przy pracach z różnymi grupami i zespołami osób). Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień oraz podejmowaniem decyzji.

MODUŁ I Skuteczna komunikacja w zespole
MODUŁ II Poziomy Logiczne Roberta Dilts’a w Zarządzaniu
MODUŁ III Zarządzanie Sytuacyjne wg Hersey’a i Blancharda
MODUŁ IV Zarządzanie Sytuacyjne i Elementy Zarządzania Zadaniami
MODUŁ V Delegowanie zadań
MODUŁ VI Motywowanie i angażowanie pracowników w zespole
MODUŁ VII Nagradzanie i karanie w motywowaniu
MODUŁ VIII Rozwój umiejętności motywowania kierunkowego – Osiem Trybów Przekonywania
MODUŁ IX Sztuka Retoryki w prowadzeniu sporu

Podczas szkolenia zostanie przekazana kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania personelem:

 • związana z umiejętnościami miękkimi typowymi dla menadżerów, liderów, zarządzających zespołami produkcyjnymi;
 • w szczególności z zakresu komunikacji, przywództwa, mediacji, rozwiązywania konfliktów w grupie oraz dobierania odpowiedniego stylu zarządzania do danego rodzaju zadania.
 • Solidne teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawione w przystępny sposób;
 • Praktyczne ćwiczenia, poparte przykładami;
 • Możliwość skorzystania z indywidualnej sesji 1:1 z trenerem prowadzącym, coachem;
 • Rozwój osobisty i wypróbowanie sprawdzonych metod;
 • Wymiana doświadczeń z innymi osobami zarządzającymi;
 • Wzmocnienie samooceny;
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Nowa jakość pracy osób, mających wpływ na decyzje w firmie;
 • Zmotywowani kierownicy;
 • Umiejętność dawania feedbacku;
 • Zmniejszenie ryzyka występowania konfliktów w grupach pracowniczych;
 • Budowanie Employer Branding i dobrych wzorców zachowań firmy.

Wojciech Zatorski – trener, konsultant, coach

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Za swój sukces uznaje fakt, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował w Pracowni Terapii Psychologicznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym zajmując stanowiska psychologa i terapeuty indywidualnego oraz grupowego. Podczas swojej kariery zawodowej zarządzał grupą polskich robotników w Hiszpanii (1991) i Niemczech (1993 – 1994). W 1991 r. otworzył firmę handlową (m.in.: RTV i AGD). Karierę trenerską rozpoczął w 1992 r. Od 1994 r. prowadzi własną firmę szkoleniową ZATORSKI Consulting. Współtworzył w 2004 r. projekt AGRO.pl (usługi dla rolnictwa) szkoląc i częściowo zarządzając rzeszą 1000 konsultantów w całej Polsce. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, Executive MBA).

Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki zarządzania (m.in.: Hermann Müller – Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O’Connor, Robert Dilts) jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.

Certyfikaty: International Coach (ICC), Trainer of Art of NLP, Trener Biznesu.

Jest praktykiem, więc  największy nacisk kładzie na praktyczny wymiar swoich interakcji z klientami zarówno w szkoleniach jak i w coachingu indywidualnym. Szkolenia w jego wydaniu mają formę treningów umiejętności. Minimum słów maksimum doświadczenia. Jak mówili starożytni Aborygeni: „Każda wiedza jest tylko chaosem zanim znajdzie się w mięśniach”. I zgodnie z tą maksymą stara się ograniczyć do niezbędnego minimum wykładanie teorii. Najwięcej uwagi przykłada do ćwiczeń, gier i eksperymentów, które dają szansę na przełożenie wiedzy w umiejętność, jeszcze w czasie treningu. Niektóre treningi składają się nawet w 95% z doświadczania i są realizowane jako RPG (Role Playing Game), czyli rozbudowane, rozpisane na role i konteksty, scenariusze wzięte z rzeczywistości biznesowej klienta.