fbpx

KOMPETENCJE – CO OZNACZAJĄ?

Every Day is a New Chance. Inspirational Quote.
0

Kompetencje – co oznaczają?

Definicja: Każdy z nas ma określone „dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie„. Takie rozumienie kompetencji, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jako dyspozycji, widzimy w gotowości do określonych zachowań. Na przykład dobry handlowiec, będzie w odpowiedni sposób komunikował się z klientem, aby skutecznie sprzedać dany towar.

CECHY KOMPETENCJI

Cechą kompetencji jest związek z określonym zadaniem czy wykonywanym zawodem. Niektóre zadania w pracy angażują jedną kompetencję, a w innych przypadkach wymagają zaangażowania kilku kompetencji na raz.
Inna cecha kompetencji to zmienność. Kompetencje można i należy rozwijać, doskonalić, wykształcać. Stąd mówi się o zarządzaniu kompetencjami. Kompetencje mogą ulec obniżeniu, jeśli nie są wykorzystywane (np. poziom znajomości języka obcego).
Dodatkowo cechą charakterystyczną kompetencji jest mierzalność. Aby móc ocenić poziom kompetencji u danej osoby, powinniśmy określić, jaki jest poziom bazowy nie tylko dla danego stanowiska, ale również dla całego zespołu osób. Na wyniki w firmie i rezultaty działań składają się: organizacja pracy, wykorzystywanie narzędzi, dostępność informacji, poziom motywacji, poziom zdrowia pracownika, jak również warunki rynkowe i kompetencje.
Opisanie poziomów danej kompetencji, niezależnie czy mówimy o technicznych umiejętnościach czy inteligencji emocjonalnej, pozwala dokonywać samooceny rozwoju, daje możliwość oceny przez przełożonych porównywania do innych osób w danej grupie.

JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE?

Do tematu rozwoju kompetencji możemy podchodzić w dwojaki sposób (obie koncepcje są słuszne):
Sposób pierwszy (tradycyjny): rozwijać te kompetencje, które są naszą słabszą stroną, jeśli są one potrzebne do realizacji zadań.
Sposób drugi (nowe podejście, na przykład w przypadku talentów wg Gallupa – CliftonStrenghts – psychologia pozytywna): rozwijać te kompetencje, które są dla danej osoby naturalnymi predyspozycjami, kluczowymi cechami, tak aby mogła stać się ekspertem w danej dziedzinie. Na przykład poprzez odkrycie swoich talentów i rozwijania ich w mocne strony.

Related Blogs