fbpx

1. W zakresie budowania polityki personalnej firm w oparciu o aktualną sytuację na rynku pracy

 • Planowanie zapotrzebowania na personel.
 • Tworzenie bazy danych kandydatów na określone stanowiska.
 • Rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej.
 • System podnoszenia kwalifikacji i zarządzanie talentami.
 • Ocena pracy pracownika.
 • Zasady wynagradzania personelu.
 • Stan i struktura zatrudnienia.
 • Integracja załogi.
 • System motywacyjny.
 • Regulamin przedsiębiorstwa.

2. W zakresie budowania marki pracodawcy na rynku pracy - Employer Branding

 • Jesteśmy zdania, że dobra opinia o pracodawcy tworzy się już na etapie wzorowo poprowadzonej rekrutacji. Chcemy być jej częścią.
 • Planujemy strategie rekrutacyjne.
 • Tworzymy filmy wizerunkowe i rekrutacyjne.

3. W zakresie wprowadzania nowych pracowników do firmy: On-boarding

 • Pomoc w adaptacji do nowego stanowiska, miejsca pracy, a także kultury organizacji.

4. W kwestii sposobu zatrudnienia pracowników

 • Znalezienie odpowiedniego sposobu zatrudnienia w zależności od potrzeb i możliwości pracodawcy.

5. Profesjonalne pośrednictwo w kontakcie pomiędzy pracodawcą a kandydatem

 • Ustalenie zasad komunikacji w czasie procesu rekrutacji.
 • Informacja zwrotna po rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Gwarancja usługi Master HR po zatrudnieniu pracownika.

6. Bezpłatne doradztwo dla wszystkich Kandydatów, biorących udział w rekrutacjach prowadzonych przez Master HR