fbpx

SZKOLENIE: PRAWO PRACY. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE.

0

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników w szczególności kadry zarządzającej, menedżerów wszystkich szczebli, specjalistów oraz pracowników działów HR, kontrolerów, prawników oraz innych osób zainteresowanych zjawiskiem mobbingu.

Program szkolenia może zostać dostosowany do konkretnej grupy docelowej.

PRAWO PRACY. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE.

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat mobbingu. Szkolenie opisuje zagadnienie przede wszystkim z punkt widzenia prawnego. Przedstawia podstawy prawne, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy oraz ewentualną jego odpowiedzialność. Dodatkowo uświadamia pracodawcę, jakie środki powinien podjąć w celu przeciwdziałania mobbingowi i w jaki sposób może zasadnie bronić się przed stawianymi zarzutami. Pracownikowi zaś przekazuje wiedzę o dostępnych środkach jego ochrony. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne porady zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Szkolenie wyróżnia się nie tylko prawniczym spojrzeniem na mobbing. Celem szkolenia jest również przedstawienie psychologicznego aspektu tego problemu, czyli przekazanie umiejętności reagowania na niewłaściwe zachowania, a także opisanie zasad zarządzenia personelem oraz rozwiązywania konfliktów, w tym radzenia sobie z innymi, negatywnymi zjawiskami w organizacji.

 1. Definicja mobbingu w prawie polskim.
 2. Mobbing a nierówne traktowanie, dyskryminacja i molestowanie.
 3. Przyczyny oraz skala mobbingu w Polsce i na świecie.
 4. Psychologiczne aspekty mobbingu.
 5. Przejawy mobbingu w praktyce. Warunki sprzyjające mobbingowi.
 6. Mobbing a dopuszczalne zachowania pracodawcy.
 7. Przeciwdziałanie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy.
 8. Wewnętrzne procedury i zespoły antymobbingowe.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy i sprawcy mobbingu na gruncie prawa pracy, cywilnego oraz karnego. Środki ochrony przysługujące ofiarom.
 10. Postępowanie sądowe z perspektywy pracownika i pracodawcy. Pisma procesowe, dowody świadczące o mobbingu i sposoby obrony przed zarzutami.
 11. Zasady zarządzenia personelem oraz rozwiązywanie konfliktów. Wpływ mobbingu na działalność organizacji.
 12. Praktyczne porady dla pracowników i pracodawców.
 13. Studium przypadków oraz orzecznictwo sądowe.
 14. Omówienie pytań uczestników szkolenia.
 15. Podsumowanie.
 • Zwiększenie świadomości praw pracownika i obowiązków pracodawcy,
 • Nabycie umiejętności odróżniania mobbingu od innych negatywnych zjawisk w organizacji,
 • Zapoznanie uczestników z przysługującymi środkami ochrony przed mobbingiem,
 • Wskazanie pracodawcy środków mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi oraz sposobu obrony przed zarzutami,
 • Zrozumienie istoty odpowiedzialności pracodawcy i sprawcy – mobbing na gruncie obowiązujących przepisów z
  uwzględnieniem przebiegu postępowania sądowego oraz orzecznictwa sądowego,
 • Zapoznanie uczestników z psychologicznymi aspektami zjawiska mobbingu,
 • Zdobycie umiejętności odpowiedniego reagowania na niewłaściwe zachowania,
 • Szybsze rozpoznawanie zjawiska mobbingu w organizacji,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnych warsztatów z elementami wykładu, prezentacji, dyskusji, ćwiczeń oraz case study.

MEC. ŁUKASZ RADOSZ

Radca prawny działający w Kancelarii CMW Legal ze Szczecina. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodatkowo ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim problematyki z zakresu prawa pracy, cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pracy tymczasowej, outsourcingu, pracowniczych sporów sądowych, kontroli w zakładach pracy czy relacji ze związkami zawodowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej.