fbpx

Różnice kulturowe w biznesie – Cross-culture

1200625-xculture-002
0

Cross Culture – Różnice kulturowe w biznesie.

Dla kogo?:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej kontaktują się z ludźmi z innych kręgów kulturowych. Adresujemy je przede wszystkim do osób, które regularnie współpracują z klientami, dostawcami lub partnerami biznesowymi z krajów i regionów odległych kulturowo od Polski. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorców i konsultantów, realizujących przedsięwzięcia za granicą, jak i dla polskich pracowników firm, którzy obsługują klientów, reprezentujących inne kręgi kulturowe. Wiedza szkoleniowa przydatna będzie również managerom, którzy kierują zespołami i projektami międzykulturowymi.

Podstawowe założenia treningu/cele:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy:

o głównych podobieństwach i różnicach między kulturami na bazie Modelu Hofstede
o adekwatnym doborze form komunikacji na bazie Modelu Lewisa
o zasadach i dobrych praktykach small talk, kontaktu wzrokowego oraz języka ciała w relacjach międzykulturowych
o formach wyrazu, pozdrowieniach oraz dystansie osobistym w zależności od kręgu kulturowego.

Szkolenie ma na celu przećwiczenie:

praktycznej komunikacji w oparciu o zasady Analizy Transakcyjnej
prezentacji skierowanej do różnych audytoriów
otwierania i zamykania rozmów handlowych w różnych kontekstach kulturowych
empatycznego słuchania w zależności od kontekstu kulturowego

Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom:

znaczenie i delikatny charakter drobnych elementów komunikacyjnych w budowaniu i niszczeniu relacji międzykulturowych
znaczenie języka niewerbalnego i odnoszenia się do życia osobistego w prezentacjach
wagę adekwatnego użycia humoru i logiki wywodu w rozmowach i negocjacjach międzykulturowych
delikatność mówienia o rodzinie i sytuacji osobistej, gdy mamy do czynienia z międzynarodowymi klientami

Korzyści dla uczestnika:

Organizacja inwestująca w szkolenie Cross Culture dla swoich pracowników zyskuje:
zadowolenie klientów i partnerów biznesowych traktowanych na miarę ich wrażliwości kulturowej, okazując im tym samym szacunek
lepsze zaspokajanie potrzeb klientów i partnerów biznesowych, dzięki rozumieniu komunikacji w sposób spójny z kontekstem kulturowym
zmniejszenie napięć, skarg i reklamacji spowodowanych niekulturalnym zachowaniem się pracowników, bezrefleksyjnie przenoszących polskie normy kulturowe na osoby z innego kręgu kulturowego

Uczestnik szkolenia dzięki udziałowi w zajęciach:

pewniej komunikuje, prezentuje, negocjuje i obsługuje klientów z innych kręgów kulturowych
ma świadomość obszaru komunikacji werbalnej i niewerbalnej, bezpiecznej w każdym kontekście kulturowym oraz aspektów wymagających szczególnej delikatności i ostrożności
potrafi przekuć swoje naturalne talenty komunikacyjne i kulturowe na skuteczne narzędzia robienia interesów i obsługi osób z innych kręgów kulturowych

Szczegóły po przesłaniu zapytania pod adresem: biuro@masterhr.pl

Serdecznie zapraszamy!