fbpx

Narzędzia diagnostyczne w rekrutacji – czego się spodziewać?

Gallup strategic
0

Narzędzia diagnostyczne w rekrutacji – czego się spodziewać?

Jakie testy kompetencji do badania ludzkich zachowań można spotkać podczas rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie? Jak się do nich przygotować i na co zwrócić uwagę? Czego się spodziewać? Jeśli jesteś Kandydatem – zadbaj o skupienie i bycie tu i teraz. Postaraj się być wypoczętą/ym, znaleźć czas i spokojne warunki do szybkiego wypełnienia testu. Pamiętaj! Nie ma złych odpowiedzi, każdy Twój wybór będzie trafny, bo będzie należał do Ciebie.

Poniżej krótki przegląd najbardziej popularnych testów, używanych w rekrutacji:

  • Test MBTI – Myersa-Briggsa, bada ekstrawersję/ introwersję, spostrzegawczość/ intuicję, myślenie/ odczuwanie, sędziowanie/ opiniodawczość.
  • Test DISC, ocenia zachowanie i preferencje komunikacyjne jednostki: Dominujący, Wpływowy, Stabilny, Sumienny.
  • Test Wielkiej Piątki, ocenia 5 głównych cech osobowości: otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość, neurotyczność.
  • Test Talentów CliftonStrengths (CliftonFinder) popularnie test Gallupa, badanie mocnych stron i predyspozycji w zakresie przetwarzania informacji, budowania i rozwijania relacji, wpływania na siebie i innych oraz działania.
  • Test Hogan, to narzędzie oceniające cechy osobowości, motywację i potencjalne zachowania destrukcyjne u kandydatów.
  • Test Thomasa, pokazuje jak kandydaci podejmują decyzje, reagują na stres, czy umieją pracować w zespole?

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zgłoś się do nas: biuro@masterhr.pl