fbpx

Team Building – budowanie i integrowanie zespołu

8.04_Akcja Integracja
0

-> Warsztat integracyjny jest skierowany do osób, które tworzą zespół a istotą ich pracy jest osiągnięcie wspólnego celu. Efektem szkolenia ma być lepsze poznanie się członków zespołu, ich integrację, służącą skutecznemu realizowaniu codziennych zadań, a także uświadomienie uczestnikom, jakie postawy i zachowania sprzyjają lepszej współpracy.

-> Poprzez pozytywny przekaz i wyzwalanie za pomocą ćwiczeń „ducha zespołu”, warsztat pozwali określić specyfikę danej grupy, jej siłę oraz potencjał. W formie zabawy i zadań zespołowych, utrwali zdobytą wiedzę i umiejętności podczas wcześniejszych szkoleń.

-> Liczba osób: do 20.

 • Dla zespołów, których istotą pracy jest osiąganie wspólnych celów. 
 • Dla osób, które zdają sobie sprawę, że w pracy spędzamy ponad połowę swojego życia
 • Dla osób, dla których ważna jest dobra, sprzyjająca atmosfera 
 • Dla liderów zespołów
 • Dla organizacji – aby uzyskała zadowolonych i zaangażowanych pracowników

Cele

Podczas warsztatu uzyskamy:

 • wzmocnienie relacji i więzi w zespole
 • budowanie „ducha zespołu” i współodpowiedzialności za atmosferę i efekty pracy
 • usprawnienie współpracy członków grupy (zidentyfikowanie obszarów komunikacji, budowanie zespołowości na cechach wspólnych, jak i na różnicach)
 • zwiększenie pewności siebie pracowników, poprzez identyfikowanie swoich mocnych stron i ich wpływu na innych członków grupy,
 • zabawa, śmiech, wspólne przeżycia i wspomnienia
 • ok 6-8 godzin z przerwami

Zarejestruj się 

Katarzyna Legan – pedagożka, trenerka rozwoju osobistego, ukończyła szereg szkoleń i kursów min. z zakresu komunikacji, w duchu porozumienia bez przemocy, rozwiązywania konfliktów i mediacji, także studium Oficerskie
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Coaching i Mentoring
w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu Szczecinie. Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu komunikacji i asertywności oraz profilaktyki wypalenia zawodowego
i redukcji stresu.