fbpx

Różnorodność w praktyce – szkolenie antydyskryminacyjne

hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash
0

Różnorodność w praktyce – szkolenie antydyskryminacyjne

 • Oferta przeznaczona jest dla kadry zarządzającej, pracowników uczelni.
 • Szkolenie antydyskryminacyjne jest odpowiednie dla każdej osoby dorosłej, bez względu na zajmowane stanowisko, płeć i kondycję fizyczną. Jest to szkolenie w duchu wartości społecznych.
 • Szkolenie „Różnorodność w praktyce” jest rekomendowane dla wszystkich  pracowników, zespołów administracji publicznej, którzy na poziomie analitycznym i praktycznym poznają mechanizmy działań antydyskryminacyjnych, dobrych praktyk w kierunku postaw tolerancji i akceptacji różnorodności.
 • Treści szkoleniowe są opracowane w ramach standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa demokratycznego, tolerancyjnego, otwartego na inne kultury i zwyczaje.
 • Program szkolenia jest dedykowany dla kadry zarządzającej w placówkach edukacyjnych, wyższych uczelni, dla urzędników administracyjnych oraz funkcjonariuszy publicznych.
 • Antydyskryminacja to w przestrzeni publicznej uczenie tolerancji. To odkrywanie zachowań stereotypowych, a przede wszystkim kształtowanie postawy szacunku do różnorodności kulturowej, politycznej i światopoglądowej.
 • W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia m.in praw człowieka, równości płci, równouprawnienia osób LGBT, międzykulturowości,  międzypokoleniowości, dostępności dla osób z niepełnosprawnością i wiele innych. Mówimy o stereotypach, uprzedzeniach – tych uświadomionych i nieuświadomionych – oraz o dyskryminacji i przywileju różnorodności.

Różnorodność w praktyce – szkolenie antydyskryminacyjne

 • Edukacja na rzecz praw człowieka, jako punkt wyjścia do działań antydyskryminacyjnych
 • Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w życiu zawodowym i przestrzeni publicznej
 • Budowanie kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji, pogłębianie wiedzy na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych
 • Zapobieganie przestępstwom z nienawiści na każdym poziomie edukacji publicznej
 • Kształtowanie postawy otwartej, tolerancyjnej, zgodnej z normami moralnymi i prawnymi
 • nazwać i rozpoznać czym są nietolerancja, stereotypy i uprzedzenia,
 • Poznają mechanizmy działań dyskryminacyjnych,
 • Będą potrafili zapobiegać przestępstwom z nienawiści, umiejętnie reagować na każdy przejaw nierównego traktowania ze względu na płeć, kolor skóry, religię czy pochodzenie,
 • Praktycznie wykorzystają wiedzę zdobytą podczas szkolenia, co ułatwi budowanie wizerunku organizacji, jako miejsca otwartego i przyjaznego dla gości z różnych części świata i różnych kultur.
 • Maksymalnie 20 osób.
 • 1 spotkanie 
 • 8h z przerwami
Kasia Legan

Katarzyna Legan 

pedagożka, trenerka rozwoju osobistego, ukończyła szereg szkoleń i kursów min. z zakresu komunikacji, w duchu porozumienia bez przemocy, rozwiązywania konfliktów i mediacji, także studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Trener przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Prowadziła szkolenia dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka dla służb mundurowych.