fbpx

Najnowsze informacje z rynku pracy

slider-02
0

Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego

Według najnowszych danych (analiza Wojewódzkiego Urzędu Pracy / maj 2018r.) bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim, w liczbach, wygląda następująco:
– stopa bezrobocia 7,8%, liczbowo: 47.011 (o -2% spadło w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Dla porównania, w Polsce procent bezrobotnych wynosi 6,1% (-1,2 do roku poprzedniego); z danych wynika, że w naszym regionie jedno wolne miejsce pracy przypada na 9 osób bezrobotnych.

W zachodniopomorskiem:
– kobiety stanowią 58,2% wszystkich bezrobotnych w naszym województwie. Można zaobserwować feminizację bezrobocia. Kobiety wśród bezrobotnych stanowią 60%, natomiast mężczyźni 40%. Ciekawym zjawiskiem jest struktura bezrobocia wśród ludzi młodych. Bezrobotni do 30. roku życia stanowią w zachodniopomorskiem 23,9%, ale aż 46% osób, do 25. roku życia, to bezrobotni bez zawodu.

Według danych uzyskanych przez BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności –
udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie osób aktywnych zawodowo danej kategorii osiąga w województwie zachodniopomorskim poziom 3,8%, podczas gdy w Polsce to wynik 4,2%. Dla porównania, w województwie pomorskim 3,5%, a w mazowieckim 3,9%.

Jak pokazuje Barometr Zawodów 2018: nastroje zatrudnieniowe pracodawców w zachodniopomorskiem są bardzo dobre. Prognoza pokazuje 13% wzrost zatrudnienia w następujących branżach: budowlanej, TSL (branża logistyczna i transportowa), BPO (usługi dla biznesu), Informatycznej (IT), przemyśle metalowo-maszynowym, branży elektrycznej, przemyśle spożywczym, sektorze publicznym, służbie zdrowia, edukacji, produkcji, poligrafii, przemyśle tekstylnym i przemyśle metalowo-maszynowym.

Dynamika zmian:
Przy analizie zmian stopy bezrobocia w latach 2004-2017 widać, że różnica w roku 2004 pomiędzy stopą bezrobocia w kraju, a województwie zachodniopomorskim wynosiła 8,5%, obecnie jest to tylko 1,1%. Na podstawie tych danych wyraźnie widać dynamikę zmian, jaka nastąpiła w naszym województwie. W kwietniu 2018 roku stopa bezrobocia w naszym województwie wyniosła 8,1% – i jest to najniższa wartość wskaźnika od początku istnienia województwa!

Nowością na lokalnym rynku pracy jest fakt, że administracja publiczna boryka się z brakami kadrowymi.
Natomiast najbardziej deficytowe w naszym regionie zawody to: krawcy, szwaczki, spawacze, kierowcy ciężarówek, ślusarze, elektrycy, monterzy, operatorzy maszyn, itp.

Obcokrajowcy:
Pracodawcy starając się wypełniać lukę zatrudnieniową, szukają pracowników wśród obcokrajowców.
W 2018 roku, w naszym województwie wydano: 2782 zezwoleń na pracę, z czego 2313 dla obywateli pochodzących z Ukrainy, 111 z Białorusi, 50 z Filipin i 45 z Mołdawii.
W podobnym okresie w stolicy, struktura wydanych zezwoleń wyglądała nieco inaczej, Ogólna liczba wydanych zezwoleń na pracę dla obcokrajowców wyniosła: 23 618, w tym najliczniejszą grupę starających się o pracę w Polsce stanowiły osoby pochodzące z Wietnamu, potem z Indii i z Chin.