fbpx

24.09.2019 – SZKOLENIE: Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Aspekty prawne i praktyczne.

bill-oxford-r2ESY7RXB4M-unsplash
0
 • Termin:  24.09. 2019
 • Godziny: 09:00-14:00
 • Miejsce: Biuro Master HR, Storrady 1A/53, Szczecin
 • CENA: 615 PLN brutto (istnieje możliwość dofinansowania)

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników w szczególności kadry zarządzającej, menedżerów wszystkich szczebli, specjalistów oraz pracowników działów HR, kontrolerów, prawników oraz innych osób zainteresowanych zjawiskiem mobbingu. Program szkolenia może zostać dostosowany do konkretnej grupy docelowej.

CEL SZKOLENIA:

 Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat mobbingu. Szkolenie opisuje zagadnienie przede wszystkim z punkt widzenia prawnego. Przedstawia podstawy prawne, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy oraz ewentualną jego odpowiedzialność. Dodatkowo uświadamia pracodawcę, jakie środki powinien podjąć w celu przeciwdziałania mobbingowi i w jaki sposób może zasadnie bronić się przed stawianymi zarzutami. Pracownikowi zaś przekazuje wiedzę o dostępnych środkach jego ochrony. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne porady zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Szkolenie wyróżnia się nie tylko prawniczym spojrzeniem na mobbing. Celem szkolenia jest również przedstawienie psychologicznego aspektu tego problemu, czyli przekazanie umiejętności reagowania na niewłaściwe zachowania, a także opisanie zasad zarządzenia personelem oraz rozwiązywania konfliktów, w tym radzenia sobie z innymi, negatywnymi zjawiskami w organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Definicja mobbingu w prawie polskim.
 2. Mobbing a nierówne traktowanie, dyskryminacja i molestowanie.
 3. Przyczyny oraz skala mobbingu w Polsce i na świecie.
 4. Psychologiczne aspekty mobbingu.
 5. Przejawy mobbingu w praktyce. Warunki sprzyjające mobbingowi.
 6. Mobbing a dopuszczalne zachowania pracodawcy.
 7. Przeciwdziałanie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy.
 8. Wewnętrzne procedury i zespoły antymobbingowe.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy i sprawcy mobbingu na gruncie prawa pracy, cywilnego oraz karnego. Środki ochrony przysługujące ofiarom.
 10. Postępowanie sądowe z perspektywy pracownika i pracodawcy. Pisma procesowe, dowody świadczące o mobbingu i sposoby obrony przed zarzutami.
 11. Zasady zarządzenia personelem oraz rozwiązywanie konfliktów. Wpływ mobbingu na działalność organizacji.
 12. Praktyczne porady dla pracowników i pracodawców.
 13. Studium przypadków oraz orzecznictwo sądowe.
 14. Omówienie pytań uczestników szkolenia.
 15. Podsumowanie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE SZKOLENIA:

 • zwiększenie świadomości praw pracownika i obowiązków pracodawcy,
 • nabycie umiejętności odróżniania mobbingu od innych negatywnych zjawisk w organizacji,
 • zapoznanie uczestników z przysługującymi środkami ochrony przed mobbingiem,
 • wskazanie pracodawcy środków mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi oraz sposobu obrony przed zarzutami,
 • zrozumienie istoty odpowiedzialności pracodawcy i sprawcy – mobbing na gruncie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem przebiegu postępowania sądowego oraz orzecznictwa sądowego,
 • zapoznanie uczestników z psychologicznymi aspektami zjawiska mobbingu,
 • zdobycie umiejętności odpowiedniego reagowania na niewłaściwe zachowania,
 • szybsze rozpoznawanie zjawiska mobbingu w organizacji,
 • zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów.

METODY SZKOLENIOWE:

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnych warsztatów z elementami wykładu, prezentacji, dyskusji, ćwiczeń oraz case study.

PROWADZĄCY: ŁUKASZ RADOSZ

Radca prawny działający w Kancelarii CMW Legal ze Szczecina. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodatkowo ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim problematyki z zakresu prawa pracy, cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pracy tymczasowej, outsourcingu, pracowniczych sporów sądowych, kontroli w zakładach pracy czy relacji ze związkami zawodowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej.