fbpx

08.04.2022 STRES W MIEJSCU PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU – SZKOLENIE DLA HR

Created with GIMP
0

STRES W MIEJSCU PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU SZKOLENIE DLA HR 08.04.

DLA KOGO:

Szkolenie dla Specjalistów pracujących w działach HR oraz Osób; pracujących z ludźmi i dla ludzi, godzących różne cele biznesowe, z potrzebami pracowników, osób szczególnie narażonych na stres w obliczu zmieniających się przepisów prawa pracy, niedoborów kadr i talentów w organizacjach oraz rosnącej presji płacowej.

CELE SZKOLENIA:

rozpoznawanie źródeł stresu w pracy, poprzez identyfikację uczuć i potrzeb,

– wypracowanie praktyki dobrej komunikacji wewnątrz firmy, instytucji z przełożeniem na współpracę, integrację oraz rozpoznanie jej wpływu na poziom stresu,

– wypracowanie praktycznych sposobów na zbudowanie indywidualnej odporności na stres; znalezienie odpowiedzi na pytanie: stres dobry dla człowieka czy zły?

– kształtowanie otwartej postawy i szukanie dobrych rozwiązań w duchu NVC (porozumienia bez przemocy),

EFEKTY SZKOLENIA:

Po szkoleniu Uczestnicy:

 • będą potrafili rozpoznać źródła stresu oraz zdobędą wiedzę zapobiegania jego negatywnym skutkom
 • nauczą się,  jak stosować techniki dobrej komunikacji, w jaki sposób rozpoznawać swoje uczucia i potrzeby,
 • dowiedzą się, jak odnaleźć u siebie symptomy wypalenia zawodowego,
 • przyswoją wiedzę o zapobieganiu i samodzielnym redukowaniu skutkom wypalenia. Zaczną stosowanie skuteczne 5 technik zarządzania energią życiową,
 • uświadomią sobie zalety współpracy w grupie, aby zwiększyć satysfakcję w życiu prywatnym i w pracy.

PLAN SZKOLENIA:

Temat 1 : Stres i jego źródła

 • Rozpoznawanie źródeł stresu i czynników indywidualnych, wpływających na sposób spostrzegania oraz reagowania na stres.
 • Przebieg: Warsztat ma na celu identyfikację cech indywidualnych, które mogą przyczynić się do powstania i eskalacji stresu w pracy. Po rozpoznaniu a także identyfikacji – wskazanie możliwości i technik jego zmniejszenia a nawet eliminacji.

Temat 2 : Emocje i potrzeby.

 • Rozpoznawanie uczuć i potrzeb, jako strategia radzenia sobie ze stresem.
 • Przebieg: Warsztat – 4 elementy komunikatu wg. modelu porozumienia bez przemocy (NVC) – non-violent communication.

Temat 3: Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 • Przebieg: Warsztat mający na celu wypracowanie nawyków skutecznego pomagania sobie i innym.
 • Poznanie technik zarządzania energią życiową.

Temat 4 : Jak poprawić jakość życia  w pracy.

 • Przebieg: Warsztat kształtujący postawę otwartą, chroniącą swoje potrzeby, poprawiający komunikację ze sobą samym i innymi.
 • Budowanie postawy asertywnej i komunikatu „Ja”.

FORMY PRACY:

 • warsztatowa, interaktywna, plastyczna w  oparciu o możliwości indywidualne i aktywność w grupie. Zajęcia realizowane są metodami aktywnymi –  formuła warsztatowa, połączona z analizą i wymianą doświadczeń. W trakcie szkolenia prezentowane będą materiały filmowe.

PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Katarzyna Legan – coach, trenerka, terapeutka, pedagożka,

 • Pracuję z osobami zmotywowanymi do zmiany w systemie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obszarem mojej pracy oraz zainteresowań jest life coaching, coaching zdrowia i kariery. Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim, podyplomowe studia Filozofia i Etyka na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Coaching i Mentoring w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu Szczecinie.
 • Ukończyłam szkolenie I stopnia i II stopnia dla osób zaawansowanych Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, przygotowujących do pracy w systemie TSR.
 • Prowadziłam wiele szkoleń z obszaru profilaktyki uzależnień, zagrożeń zdrowotnych i społecznych dialogu motywującego do zmiany oraz warsztaty dla służb mundurowych związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści.
 • Przeprowadziłam wiele debat i konsultacji społecznych na terenie Szczecina, podejmujących aktualne problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej.

Katarzyna Raczkowska – trenerka biznesu, coach, mentorka, doradczyni HR, socjolożka

 • Pracuję z firmami i instytucjami w zakresie doradztwa i usług związanych z doradztwem personalnym i zawodowym. Wspieram menadżerów w odkrywaniu indywidualnych talentów i w efektywnym rozwijaniu ich zespołów.
 • Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniach krajowych i zagranicznych w zakresie Service Excellence oraz Leadership coaching.
  Prowadzę prelekcje i szkolenia z zakresu HR, komunikacji, zarządzania talentami w organizacji, jestem certyfikowaną trenerką biznesu.
 • Udzielam wsparcia osobom w zmianie jako konsultantka kryzysowa i coach/mentorka kryzysowa, udzielam pierwszej pomocy psychologicznej, pomagam przekuć kryzys w możliwość rozwoju  i pozytywnej zmiany, uważając, że każde nawet krótkie doświadczenie zawodowe, przynosi wiele korzyści. Moją pasją jest odkrywanie talentów poszczególnych osób jako  Gallup Certified Strenghts Coach.

Termin: 08.04. tj. piątek w godzinach 09:00-15:00

Miejsce szkolenia: Szczecin Centrum

Cena szkolenia: 550 pln netto (w cenie szkolenia catering, przerwa kawowa, imienny certyfikat, materiały szkoleniowe).

Zapisy: >>ZAPISY NA SZKOLENIA

 

Related Blogs