Rekrutacje stałe

  • Prowadzimy rekrutacje na stanowiska szeregowe, specjalistyczne i kadry zarządzającej na najwyższym poziomie i jakości, we wszystkich sektorach na  rynku. Dzięki naszej wieloletniej wiedzy na temat rynku pracy, stosujemy najnowsze techniki docierania do wybranych kandydatów. Skupiamy się na indywidualnych potrzebach klienta, prezentując kandydatów pasujących do profilu firmy zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami, a także wyznaczonym terminem realizacji rekrutacji.

Zakres usług obejmuje

  • analizę bazy danych kandydatów – możliwość przedstawienia/zaprezentowania klientowi ad hoc kandydatów.

  • zamieszczenie ogłoszeń (prasowych, internetowych, innych) – źródło dotarcia różnymi metodami do najbardziej pożądanych pracowników do pracy.

  • poszukiwanie kandydatów metodą Direct Search - pozyskanie najbardziej wartościowych i efektywnych specjalistów bezpośrednio z rynku pracy.

  • networking – bazowanie  na sieci kontaktów biznesowych - szukaniu kandydatów przez polecenie.

  • analizę i segregację aplikacji – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów, którzy spełniają wymagania i oczekiwania klienta.

  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych – szczegółowe poznanie kandydata za pomocą weryfikacji i pogłębienia treści zaprezentowanych w CV, a  także sprawdzenie zmotywowany do pracy  i dopasowania profilu osobowości do firmy kandydata.

  • selekcję i rekomendację najlepszych kandydatów – prezentacja idealnych kandydatów do pracy na pożądane stanowisko pracy.

  • profesjonalna weryfikacja i ocena poziomu znajomości języka obcego.