Outplacement

  • Profesjonalna usługa świadczona dla każdego przedsiębiorstwa będącego w momencie zmiany i stojącego w obliczu redukcji kadr

  • Outplacement to system łagodnych zwolnień, korzystny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika

  • Master HR na wniosek klienta, zapewnia pomoc zwalnianemu pracownikowi, grupie pracowników. Rozróżniamy outplacement indywidulany lub grupowy

  • Istotą usługi jest doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna, zapewnienie warsztatów i szkoleń, a także wsparcie w wyszukaniu adekwatnych ofert pracy, dzielenie się wiedzą o lokalnym rynku pracy i nowoczesnych formach poszukiwania nowych ofert