fbpx

ASERTYWNOŚĆ JAKO SZTUKA STAWIANIA GRANIC I PRAKTYCZNY KURS SAMOOBRONY FIZYCZNEJ

0

Często odczuwasz lęk? Drżysz o bezpieczeństwo swoje i Twoich bliskich? Czujesz się zagrożona/y na ulicy? Nie wiesz, jak postawić granice, by nie dopuścić do zachowań, które źle na Ciebie wpływają? Chcesz odzyskać kontrolę i pewność siebie?

Zapraszamy na praktyczne, bardzo interesujące szkolenie!

Już podczas jednego dnia, zdobędziesz ciekawą wiedzę, nauczysz się i przećwiczysz, jak stawiać granice i budować komunikaty asertywne oraz wyjdziesz z praktycznym zestawem technik samoobrony w przypadku fizycznego ataku ze strony innej osoby w miejscu publicznym. 

ASERTYWNOŚĆ JAKO SZTUKA STAWIANIA GRANIC I PRAKTYCZNY KURS SAMOOBRONY FIZYCZNEJ

Dla kogo?

Dla osób pracujących na samodzielnych stanowiskach, związanych z obsługą klientów, pacjentów, turystów oraz z ogólnie rozumianą pracą z ludźmi. Szczególnie cenione szkolenie przez tych, którzy na co dzień mają wiele sytuacji wymagających efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji, tworzenia bezpiecznego miejsca dla wszystkich klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Dzięki udziałowi w warsztacie nabędziesz kompetencje w zakresie: skutecznej, spójnej i asertywnej komunikacji, podejmowania decyzji, rozpoznawania sytuacji przekraczania granic, asertywnego reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc. Samoobrony fizycznej w razie wystąpienia zagrożenia, ataku.

Ten rodzaj szkolenia, interaktywnego warsztatu, polega na skupieniu uwagi na właściwym odbieraniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych, porozumieniu bez przemocy (NVC) oraz asertywnej,  nieagresywnej komunikacji i postawy.

Oprócz samego modelu asertywnej komunikacji, uczestnicy zapoznają się z czynnikami psychologicznymi, które wpływają na proces komunikacji, asertywności. Uczestnicy dowiedzą się co to jest percepcja, jakie emocje nam towarzyszą na co dzień, od czego zależy efektywne komunikowanie się, stawianie granic oraz umiejętne reagowanie w zależności od sytuacji. Dowiedzą się również, w jaki sposób przygotować się do ważnej rozmowy i określać swoje cele oraz granice.

Ponadto nauczą się rozpoznawać gry manipulacyjne i wychodzić spod presji zarówno psychologicznej, jak i fizycznej.

 

Metody pracy:

 

 • W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, dyskusje w małych grupach, praca z oddechem i głosem.
 • W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. rozpoznawanie i unikanie zagrożeń, umiejętność zachowania w sytuacji zagrożenia, podstawowe chwyty mające na celu obronę konieczną z wykorzystaniem przedmiotów codziennego/osobistego użytku.

Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie:

 • Usprawnienia Twojej komunikacji
 • Nauczenia się lub wzmocnienia postawy asertywnej
 • Zbudowania lub odbudowania pewność siebie w relacjach z innymi ludźmi
 • Uwolnienia oddechu i głosu, odkrycia oraz dostrzeżenia ukrytych możliwości w ciele.
 • Identyfikowania zagrożeń i adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych

Podczas szkolenia wzmocnisz pewność siebie i dowiesz się:

 • Jakie są konsekwencje braku asertywności, jak ten stan wpływa na twoje życie, na twoje ciało i na twoje wybory
 • Jakie są Twoje asertywne prawa, czego dotyczy asertywność i jak ją skutecznie należy komunikować
 • Jak życzliwie tworzyć asertywny komunikat bez poczucia winy, oraz jak utrwalać i wzmacniać dobre, nowe nawyki i umiejętności
 • Jakie są podstawowe techniki komunikacji asertywnej

Nauczysz się:

 • Unikać zagrożeń
 • Rozpoznawać sytuacje, w których przekraczane są Twoje granice
 • Reagować na krytykę, atak, agresję, przemoc fizyczną
 • Używać podstawowych chwytów mających na celu obronę konieczną z wykorzystaniem przedmiotów codziennego/osobistego użytku
 • Obronić samą /samego siebie!

 

Katarzyna Legan

Pedagożka, trenerka rozwoju osobistego, ukończyła szereg szkoleń i kursów min. z zakresu komunikacji, w duchu porozumienia bez przemocy, rozwiązywania konfliktów i mediacji, także studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Coaching i Mentoring w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu Szczecinie. Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu komunikacji i asertywności oraz profilaktyki wypalenia zawodowego i redukcji stres

Marcin Kłosiński 

Politolog, instruktor samoobrony i wspinaczki. Ratownik wodny, sternik i ster-motorzysta. Absolwent Studium Oficerskiego Straży Granicznej w Koszalinie, specjalista Taktyki i Techniki Interwencji, Samoobrony i Ratownictwa z użyciem śmigłowca oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Related Blogs